fbpx

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató E-mail cím és telefonszám gyűjtéssel kapcsolatos adatkezeléshez

1. Adatkezelő megnevezése
Molnár Csilla (AlohaMom)
Cím: 1188 Budapest, Podhorszky utca 126.
E-mail: info.alohamom@gmail.com
Telefon: +36-30-2633956
Honlap: www.alohamom.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az e-mailek kezelésével kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
– a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.TV)

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adat Adatkezelés célja Családi- és utónév a név az egyértelmű azonosításhoz
szükséges E-mail cím az e-mail cím az Egyesület és az Ön
közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a regisztrációs-, a programokkal kapcsolatos információkat, illetve hírleveleinket

Sem a név, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a név vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.
Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama
Az Egyesület a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info.alohamom@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4. Az E-mail cím megadásához kapcsolódó adatkezelés

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:
Személyes adat Az adatkezelés célja Családi- és utónév Molnár Csilla vizsgálatához nem szükséges megadnia a nevét. E-mail cím Önnek nem szükséges megadnia az e- mail címét. Amennyiben megadja az e- mail címét, akkor erre továbbítjuk a Molnár Csilla (AlohaMom) által szervezett tréningekről szóló tájékoztató üzeneteit (például regisztráció, hírlevél, program információk).

4.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.3. Az adatkezelés időtartama
Molnár Csilla a személyes adatokat az irattározásra vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig őrzi meg.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz Molnár Csilla férhet csak hozzá. Molnár Csilla semmilyen esetben nem adja át a személyes adatait más szervek számára.

5.2. Adatbiztonsági intézkedések
Molnár Csilla az Ön által megadott személyes adatokat Molnár Csilla lakóhelyén (1188 Budapest, Podhorszky utca 126.) található szerveren tárolja. A személyes adatai tárolásához Molnár Csilla más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
Molnár Csilla megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést korlátozza ki, mikor, milyen személyes adataihoz férhet hozzá.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Molnár Csillától, hogy tájékoztassa:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– Molnár Csilla kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Molnár Csilla az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Molnár Csilla módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Molnár Csilla a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3. A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Molnár Csillától a személyes adatainak a törlését.
Molnár Csilla az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.4. A zároláshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait Molnár Csilla zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az adatait Molnár Csilla jogellenesen kezelte.

6.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha Molnár Csilla személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha Molnár Csilla hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint Molnár Csilla kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Molnár Csilla ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célodat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.
Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.
A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti pedig egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.
Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.
A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.